Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

58. SESJA NAUKOWA
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
odbyła się w dniach 6–8 lutego 2018 r., w  HOTELU REMES & SPA, w Opalenicy.

Miejscem obrad był:
HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

UWAGA!
W zakładce "Materiały do pobrania" zamieszczono PROGRAM 58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin
PIB oraz STRESZCZENIA prezentowanych wystąpień.

 
Ramowy Program 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
6–8 lutego 2018 r.
 6 lutego 2018 r. 
od 1500 Przyjazd i zakwaterowanie
1600 – 1845 Panele tematyczne:
- Forum Młodych Naukowców
- Forum "Nauka Praktyce"
1900 – 2100 Kolacja
   
7 lutego 2018 r.
1000 – 1230 Otwarcie 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
1230 – 1300 Przerwa kawowa
1300 – 1445 Panele tematyczne
 
1445 – 1545 Obiad
1545 – 1630 Sesja posterowa
1630 – 1830 Panele tematyczne
 
1900 Uroczysta kolacja (wręczenie wyróżnień i nagród młodym naukowcom)
   
8 lutego 2018 r.
0900 – 1000 Sesja posterowa
1000 – 1200 Panele tematyczne
 
1130 – 1215 Przerwa kawowa
1215 – 1245 Zakończenie 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
(wręczenie wyróżnień i nagród autorom najlepszych posterów)
1245 – 1400 Lunch