Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na 59. Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin PIB do Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu, której uroczyste otwarcie nastąpi 13 lutego 2019 r. o godz. 10.00. 
59. Sesja Naukowa
 IOR – PIB odbędzie się pod hasłem: „Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin”.

Każdego roku Sesja jest doskonałą okazją do podsumowania wiedzy i przedstawienia wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych oraz zaprezentowania aktualnego dorobku polskiej nauki i praktyki rolniczej.
Niezwykle ważną rolą Sesji jest kreowanie i wytyczanie nowych zadań i kierunków w szeroko pojętej ochronie roślin oraz bezpieczeństwie żywności, ludzi, zwierząt i środowiska w dynamicznie zmieniających się warunkach klimatycznych.
Podczas 59. Sesji Naukowej IOR – PIB szczególną uwagę chciałabym zwrócić na potrzebę konstruowania innowacyjnych programów ochrony roślin dostosowanych do ekstremalnych warunków pogodowych za pomocą nowoczesnych rozwiązań badawczych. Nieunikniona ewolucja programów ochrony roślin jest również okazją do dyskusji nad regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.
W przeddzień otwarcia Sesji (12 lutego) zapraszam pracowników nauki do udziału w Forum Młodych Naukowców. Forum jest miejscem spotkania doktorantów i doktorów, których szczególnie zachęcam do aktywnej prezentacji swoich badań naukowych i prac doktorskich. Najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami.
Jednocześnie w tym dniu odbędzie się Panel Nauka Praktyce dedykowany przede wszystkim producentom rolnym, a także pracownikom naukowym, doradcom i inspektorom. Panel jest okazją do dyskusji nad aktualnymi oraz przyszłymi zagrożeniami w ochronie roślin.
Autorzy najciekawszych wystąpień prezentowanych w formie referatów/posterów będą mieli możliwość opublikowana swoich prac w czasopismach naukowych w języku angielskim – Journal of Plant Protection Research (15 pkt. MNiSW) lub w języku polskim – Progress in Plant Protection (12 pkt. MNiSW).
Do udziału w Sesji zachęcam i zapraszam pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędników administracji państwowej, a także specjalistów reprezentujących dyscypliny i specjalności związane z nauką i praktyką ochrony roślin, jak również polskich rolników.

W imieniu Komitetu Naukowego, Programowego i Organizacyjnego
Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB
prof. dr hab. Bożena Łozowicka

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                    

 

3
dni
45
wystąpień
90
mówców
400
miejsc


Ważne daty i terminy

05.09.2018
Otwarcie rejestracji on-line, wczesna rejestracja
20.11.2018
Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów i ich streszczeń
15.12.2018
Termin akceptacji zgłoszonych referatów/posterów
07.01.2019
Zakończenie wczesnej rejestracji, rejestracja standardowa
11.01.2019
Publikacja programu Sesji on-line
12-14.02.2019
59. Sesja Naukowa IOR - PIB


Aktualności


7.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad 59. Sesją Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB obejmują Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Wielkopolska Izba Rolnicza reprezentowana przez Prezesa Piotra Walkowskiego. Serdecznie dziękujemy!

7.11.2018

Komunikat 1 już dostępny do pobrania KOMUNIKAT 1 

13.11.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Forum Młodych Naukowców", które odbędzie się 12 lutego 2019 roku w przeddzień oficjalnego otwarcia 59. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Szczegóły w zaproszeniu do pobrania.Patronat honorowy

Patronat medialny