Scientific Committee

CHAIRMAN
Prof. Marek Mrówczyński

DEPUTY-CHAIRMAN
Ass. Prof. Roman Kierzek

MEMBERS
Prof. Wiesław Dembek
Prof. Santiago F. Elena
Prof. Małgorzata Jędryczka
Prof. Stanisław Kaniszewski
Prof. Marek Korbas
Prof. Mariusz Kucharski
Prof. Bożena Łozowicka
Prof. Jan Nawrot
Prof. Henryk Pospieszny
Prof. Tadeusz Praczyk
Prof. Stefan Pruszyński, Ph.D. h.c.  
Prof. Abay Sagitov
Prof. Grzegorz Skrzypczak
Ph.D. Sergey V. Soroka
Prof. Danuta Sosnowska
Ass. Prof. Magdalena Szechyńska-Hebda
Prof. Marek Tomalak
Prof. Paweł Węgorek
Ass. Prof. Małgorzata Zimniewska