Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB

CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. Wiesław Dembek
Prof. Santiago F. Elena
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
Prof. dr hab. Marek Korbas
Prof. dr hab. Mariusz Kucharski
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Prof. dr hab. Jan Nawrot
Prof. dr hab. Henryk Pospieszny
Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński, dr h.c.
 Prof. dr Abay Sagitov
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Dr Sergey V. Soroka
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
Prof. dr hab. Marek Tomalak
Prof. dr hab. Paweł Węgorek

Dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ