Scientific Committee

CHAIRMAN
Prof. Marek Mrówczyński

DEPUTY-CHAIRMAN
Assoc. Prof. Roman Kierzek

DEPUTY-CHAIRWOMAN
Assoc. Prof. Kinga Matysiak

MEMBERS
Assoc. Prof. Paweł Bereś
Prof. Henryk Bujak
Ph.D. Renata Dobosz
Ph.D. Dariusz Drożdżyński

Ph.D. Dariusz Górski
Ph.D. Romuald Gwiazdowski
Prof. Beata Hasiów-Jaroszewska

Prof. Michał Hurej
Prof. Małgorzata Jędryczka
Ph.D. Piotr Kaczyński
Ph.D. Przemysław Kardasz

Assoc. Prof. Dorota Konopacka
Prof. Marek Korbas
Assoc. Prof. Jolanta Kowalska

Ph.D. Roman Krawczyk
Prof. Mariusz Kucharski
Prof. Tomasz Kurowski
Prof. Bożena Łozowicka
Prof. Małgorzata Mańka

Assoc. Prof. Monika Michel
Ph.D. Anna Nowacka
Assoc. Prof. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
Prof. Wiesław Oleszek

Assoc. Prof. Jacek Piszczek
Prof. Tadeusz Praczyk
Ph.D. Klaudia Pszczolińska
Ph.D. Henryk Ratajkiewicz

Prof. Grzegorz Skrzypczak
Prof. Danuta Sosnowska
Ph.D. Tomasz Stobiecki
Prof. Cezary Tkaczuk

Prof. Marek Tomalak
Assoc. Prof. Anna Tratwal

Prof. Paweł Węgorek
Ph.D. Andrzej Wójtowicz
Ph.D. Joanna Zamojska

Assoc. Prof. Małgorzata Zimniewska