Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYSTĄPIENIA
(referatu / posteru)

Każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić maksymalnie: 2 wystąpienia.

Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie wystąpień zakończyło się dnia 2017-11-20 o godzinie 23:59