Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

POWIERZCHNIA REKLAMOWA

Dla zainteresowanych osób i firm zostaną udostępnione odpłatnie powierzchnie reklamowe.

Kontakt w sprawie wynajmu powierzchni reklamowych:
Zakład Entomologii
dr inż. Grzegorz Pruszyński
tel.: +48 61 864 90 98
e-mail: G.Pruszynski@iorpib.poznan.pl