Program Committee

MEMBERS

 Ph.D. Krzysztof Kielak
M.Sc. Andrzej Chodkowski
M.Sc. Adam Błochowiak
M.Sc. Wiesława Nowak
M.Sc. Piotr Godlewski
M.Sc. Katarzyna Boczek
M.Sc. Marcin Mucha
Ass. Prof. Jolanta Kowalska
Ass. Prof. Kinga Matysiak
Ass. Prof. Ewa Matyjaszczyk
Ass. Prof. Anna Tratwal
Ph.D. Aleksandra Zarzyńska-Nowak