Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
mgr Anna Pukacka

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
dr Tomasz Kałuski

CZŁONKOWIE
mgr inż. Kinga Andrzejak
mgr Natalia Jarenczuk
mgr Agnieszka Kalinowska
mgr Monika Kardasz

mgr inż. Hanna Kazikowska
mgr Szymon Konarski
dr inż. Małgorzata Maćkowiak

dr inż. Anna Maćkowiak-Sochacka
mgr Ewelina Świgoń
inż. Grzegorz Tomczak