Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB

CZŁONKOWIE
dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
prof. dr hab. Henryk Bujak
dr hab. Renata Dobosz
dr Dariusz Drożdżyński
dr Dariusz Górski
dr hab. Romuald Gwiazdowski
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR
PIB
prof. dr hab. Michał Hurej
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
dr hab. Piotr Kaczyński
dr Przemysław Kardasz

dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR
PIB
dr hab. Roman Krawczyk

prof. dr hab. Mariusz Kucharski
prof. dr hab. Tomasz Kurowski
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
prof. dr hab. Małgorzata Mańka

dr hab. Monika Michel, prof. IOR PIB
dr Anna Nowacka

dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB
prof. dr hab. Wiesław Oleszek

dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR – PIB
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
dr Klaudia Pszczolińska
dr hab. Henryk Ratajkiewicz

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
dr Tomasz Stobiecki
prof. dr hab. Cezary Tkaczuk

prof. dr hab. Marek Tomalak
dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR
PIB
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr hab. Andrzej Wójtowicz
dr hab. Joanna Zamojska

dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ