Cennik

OPŁATA OBEJMUJE:
 
  •  udział w panelach, sesjach referatowych i posterowych
  • publikacja abstraktu wystąpienia w Streszczeniach Sesji
  • certyfikat wygłoszenia wystąpienia
  • serwis kawowy, lunch, uroczystą kolację

Podane kwoty zawierają 23% VAT

Opłata standardowa
680 PLN
 

Młodzi naukowcy do 35 r.ż.
530 PLN