Biuro Organizatora


Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania

INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

tel.: +48 61 864 90 26, +48 61 864 90 27

e-mail: kor-sesja@iorpib.poznan.pl