Cennik

OPŁATA OBEJMUJE:

 udział w panelach, sesjach referatowych i posterowych, materiały konferencyjne,
publikację abstraktu wystąpienia w drukowanych Streszczeniach Sesji,
certyfikat wygłoszenia wystąpienia, serwis kawowy, lunch, opcjonalnie udział w uroczystej kolacji.
 
Podane kwoty zawierają 23% VAT

Opłata standardowa
920 PLN
 

Opłata standardowa bez udziału w bankiecie
670 PLN


Opłata dla młodych naukowców do 35 r.ż.
750 PLN


Opłata dla młodych naukowców do 35 r.ż. bez udziału w bankiecie
500 PLN