Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Magdalena Jakubowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
mgr Anna Pukacka

KOORDYNATOR DS. MEDIÓW
dr Agnieszka Klembalska


CZŁONKOWIE
dr inż. Anna Maćkowiak-Sochacka
mgr inż. Kinga Andrzejak
lic. Magdalena Florek
mgr Żaneta Gęstwa

mgr inż. Agnieszka Kalinowska
mgr Monika Kardasz
mgr inż. Hanna Kazikowska
mgr Dorota Knop
mgr Ewelina Świgoń
inż. Grzegorz Tomczak