Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Konferencję Ochrony Roślin – 61. Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB, która odbędzie się w dniach 10–12 lutego 2021 roku w Poznaniu. Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpi 10 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w Centrum Kongresowym IOR – PIB.

Sesja Naukowa IOR – PIB ma swoją bogatą, wieloletnią tradycję. Od kilku lat dyskretnie zmienia się formuła tego wydarzenia. W ramach Sesji od niedawna organizowane są tematyczne fora dyskusyjne. Z roku na rok coraz liczniej uczestniczą w niej przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych. Możemy śmiało powiedzieć, że Sesja IOR – PIB staje się Konferencją Ochrony Roślin i taką nazwę organizatorzy postanowili nadać temu wydarzeniu. W tym kontekście 61. Sesją Naukową rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszych spotkań.

Tematyka przewodnia Sesji będzie dotyczyła dwóch strategii przygotowanych przez Komisję Europejską: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Przyjęte strategie zakładają, że do 2030 roku kraje Unii Europejskiej znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz powierzchnię gruntów pod uprawy ekologiczne. Panele tematyczne 61. Sesji IOR – PIB będą poruszały wiele ważnych zagadnień związanych z realizacją przyjętych strategii unijnych. Już w pierwszym dniu obrad omawiany będzie wzrost znaczenia metod biologicznych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Konieczność optymalizacji stosowania środków ochrony roślin, która wymusi na rolnikach coraz częstszą̨ uprawę̨ odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne, będzie z kolei przedmiotem dyskusji podczas Forum Nasiennego.

Podczas Konferencji pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą referaty oraz zaprezentują postery. Autorzy będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismach Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.

Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR – PIB będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie zdrowia roślin, z aktualnymi problemami producentów rolnych, z czekającymi ich wyzwaniami, a także ze Strategiami Komisji Europejskiej. Konferencja stworzy także okazję do debaty nad obecną i przyszłą rolą Instytutu w kształtowaniu ochrony roślin w Polsce. Moment będzie szczególny, ponieważ w 2021 roku Instytut Ochrony Roślin – PIB obchodzi 70-lecie powstania. Jubileusz ten zostanie uhonorowany okolicznościowymi znaczkami Poczty Polskiej. 
 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB
prof. dr hab. Marek Mrówczyński3
dni
142
wystąpienia
279
autorów


Ważne daty i terminy


01.09.2020
Otwarcie rejestracji on-line
05.01.2021
Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów i ich streszczeń
08.01.2021
Termin akceptacji zgłoszonych referatów/posterów
12.01.2021
Publikacja programu Sesji on-line
01.02.2021
Ostateczny termin przysłania przygotowanych posterów
10–12.02.2021
Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR – PIB


Aktualności

Streszczenia wystąpień

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień. Wszystkie materiały do pobrania znajdują się w zakładce INFORMACJE
STRESZCZENIA

Platforma konferencyjna została otwarta!

Informujemy, iż została uruchomiona Platforma konferencyjna. Uczestnicy otrzymali na adresy email wiadomość z platformy PINE dotyczącą logowania natomiast prelegenci dodatkowo informację o zapisach na techniczne próby łącza. Zachęcamy do zapoznania się z Platformą, stworzenia swojego planu konferencji oraz umówienia spotkań 1:1.
INSTRUKCJA LOGOWANIA

Referaty - testowanie połączenia

Informujemy, iż przed konferencją odbędzie się testowanie połączeń prelegentów z platformą konferencyjną. Udzielone również zostaną wskazówki na temat wyświetlenia prezentacji, którą najlepiej przygotować w programie Power Point i zapisać jako plik pdf.

Program Konferencji Ochrony Roślin - 61. Sesji Naukowej

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Uczestnicy wydarzenia otrzymają na podany podczas rejestracji adres mailowy login i hasło dostępu do platformy, na której odbędzie się konferencja. Przed Sesją odbędą się próby łącza z prelegentami.
PROGRAM
PROGRAM REFERATÓW - skrót

Termin przysyłania posterów

Autorów posterów prosimy o przysyłanie do dnia 1 lutego br. posterów przygotowanych w formacie pdf  na adres mailowy konferencji
kor-sesja@iorpib.poznan.pl


Wstępny program Konferencji Ochrony Roślin - 61. Sesji Naukowej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wstępnym konferencji.
WSTĘPNY PROGRAM

Termin zgłaszania wystąpień

Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania referatów i posterów został przesunięty na 5 stycznia 2021 r.

Komunikat Konferencji Ochrony Roślin - 61. Sesji Naukowej

Komunikat Konferencji Ochrony Roślin - 61. Sesji Naukowej jest dostępny do pobrania KOMUNIKAT 1Sponsor


Patronat honorowy
Główny patronat medialny


Patroni medialni