Zasady przygotowywania streszczeń

Tekst streszczenia w formacie Microsoft Word należy dołączyć jako załącznik do formularza zgłoszenia wystąpienia klikając na przycisk
"ZGŁOŚ WYSTĄPIENIE"
 
Format, objętość tekstu i czcionka:
 
 • format – jedna strona formatu A4 (210 x 297 mm),
 • liczba znaków – około 1800,
 • marginesy – po 2,5 cm ze wszystkich stron (góra, dół, prawo, lewo),
 • odstęp między wierszami tekstu – 1,5 wiersza,
 • tekst – wyjustowany,
 • wcięcie akapitowe – 0,5 cm,
 • krój czcionki – Times New Roman,
 • rozmiar czcionki – 12 punktów (tytuł 14 punktów),
 • nazwy łacińskie gatunkowe i rodzajowe – pisane kursywą.
 
Niezbędne dane/informacje:
 
 • tytuł w języku polskim i angielskim napisany pogrubionymi literami w rozmiarze​ 14 punktów,
 • nazwiska autorów wraz z tytułami naukowymi napisane pogrubioną czcionką,
 • nazwa instytucji wraz z adresem ograniczonym do nazwy miasta dla wszystkich autorów,
 • adres e-mail pierwszego autora.
 ​​