Informacje dla wystawcówDLA ZAINTERESOWANYCH OSÓB I FIRM ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE ODPŁATNIE POWIERZCHNIE REKLAMOWE.


Kontakt w sprawie wynajmu powierzchni reklamowych:
Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów
dr inż. Grzegorz Pruszyński
tel.: +48 61 864 90 98
e-mail: G.Pruszynski@iorpib.poznan.pl