Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

KONTAKT

Bliższe informacje dotyczące spraw organizacyjnych 58. Sesji można uzyskać pod adresem:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PIB
Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
mgr Anna Pukacka, mgr Szymon Konarski
tel.: +48 61 864 90 27, +48 61 864 91 14
fax: +48 61 867 49 51
e-mail: sesja2018@iorpib.poznan.pl