Biuro Organizatora


Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania

INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

tel.: +48 61 864 90 27, +48 61 864 90 26 
fax: +48 61 867 49 51

e-mail: kor-sesja@iorpib.poznan.pl