Scientific Committee

CHAIRWOMAN
Prof. Bożena Łozowicka 

DEPUTY-CHAIRMAN
Ass. Prof. Roman Kierzek

MEMBERS
Prof. Wiesław Dembek
Prof. Santiago F. Elena
Prof. Małgorzata Jędryczka
Prof. Stanisław Kaniszewski
Prof. Marek Korbas
Prof. Mariusz Kucharski
Prof. Jan Nawrot
Prof. Henryk Pospieszny
Prof. Stefan Pruszyński, Ph.D. h.c.  
Prof. Abay Sagitov
Prof. Grzegorz Skrzypczak
Ph.D. Sergey V. Soroka
Ass. Prof. Magdalena Szechyńska-Hebda
Ass. Prof. Małgorzata Zimniewska