Komitet Honorowy

CZŁONKOWIE
 
prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski
prof. dr hab. Barbara Adomas
dr Heliodor Banaszak
prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
mgr Jan Białkowski
mgr Adam Błochowiak
mgr inż. Katarzyna Boczek

dr Pankracy Bubniewicz
prof. dr hab. Tadeusz Caliński
prof. dr hab. Wit Chmielewski
mgr Leszek Chmielnicki
mgr Andrzej Chodkowski

dr Edward Czaplicki
prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski
prof. dr hab. Adam Dobrzański
mgr Nina Dobrzyńska
prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
prof. dr hab. Karol Duczmal
dr Krzysztof Duda
prof. dr hab. Edward Gacek
prof. dr hab. Stanisław Gawroński
prof. dr hab. Jerzy Giebel
dr hab. Mariola Głazek
prof. dr hab. Bogusław Gnusowski
prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak
prof. dr hab. Piotr Grzesiak
prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz
mgr Robert Jakubik
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jeżewska
dr Ryszard Kamiński
dr Zdzisław Kaniuczak
prof. dr hab. Wojciech Kaniewski
dr Krzysztof Kielak

dr hab. Alicja Korcz
prof. dr hab. Andrzej Kotecki
prof. dr hab. Jan Kozłowski
prof. dr hab. Maciej Kuboń
prof. dr hab. Seweryn Kukuła
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Lemańczyk
prof. dr hab. Jerzy Lipa
prof. dr hab. Wojciech Lipiński
dr hab. Franciszek Lisowicz
mgr Tadeusz Łączyński
prof. dr hab. Gabriel Łabanowski
mgr Magdalena Maciejewska
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
prof. dr hab. Andrzej Mocek
mgr Marcin Mucha

prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko
prof. dr hab. Jan Nawrot
prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
mgr inż. Wiesława Nowak

prof. dr hab. Leonard Ogierman
prof. dr hab. Remigiusz Olszak
prof. dr hab. Tadeusz Pałosz
inż. Adam Paradowski
mgr Barbara Podgórska
prof. dr hab. Marian Podstawka
prof. dr hab. Henryk Pospieszny
prof. dr hab. Stefan Pruszyński
prof. dr hab. Jerzy Pudełko
prof. dr hab. Maria Rataj-Guranowska
prof. dr hab. Henryka Rola
prof. nadzw. dr hab. Janusz Rosada
prof. nadzw. dr hab. Marian Ruszkowski
mgr Michał Rzytki
dr hab. Anna Skorupska
prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
mgr Stanisław Stobiecki
dr Wacław Strobel
prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
mgr Mariusz Tatka
prof. nadzw. Marek Urban
inż. Henryk Wachowiak
dr Marek Wachowiak
prof. dr hab. Wojciech Wakuliński
prof. dr hab. Zbigniew Weber
prof. dr hab. Kazimierz Wiech
prof. dr hab. Barbara Wilkaniec
dr Stefan Wolny
prof. dr hab. Zenon Woźnica
prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian
prof. dr hab. Jadwiga Ziemnicka