Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

58. SESJA NAUKOWA
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego


58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
odbędzie się w dniach 6–8 lutego 2018 r.

Uroczyste otwarcie Sesji nastąpi 7 lutego 2018 r. o godz. 10.00
w HOTELU REMES & SPA
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

Obrady będą się odbywały
w HOTELU REMES & SPA
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

Organizator zapewnia transport na trasie Poznań – Opalenica Hotel Remes – Poznań,
Opalenica PKP – Opalenica Hotel Remes – Opalenica PKP.


UWAGA!

W zakładce "Materiały do pobrania" zamieszczono wstępny program 58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin
PIB.

 
Ramowy Program 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
6–8 lutego 2018 r.
 6 lutego 2018 r. 
od 1500 Przyjazd i zakwaterowanie
1600 – 1830 Panele tematyczne:
- Forum Młodych Naukowców
- Nauka Praktyce
1900 – 2100 Kolacja
   
7 lutego 2018 r.
1000 – 1230 Otwarcie 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
1230 – 1300 Przerwa kawowa
1300 – 1430 Panele tematyczne
 
1430 – 1530 Sesje posterowe
1530 – 1630 Obiad
1700 – 1830 Panele tematyczne
 
1900 Uroczysta kolacja (wręczenie wyróżnień i nagród młodym naukowcom)
   
8 lutego 2018 r.
0900 – 1000 Sesje posterowe
1000 – 1200 Panele tematyczne
 
1200 – 1230 Przerwa kawowa
1230 – 1330 Zakończenie 58. Sesji Naukowej IOR – PIB
(wręczenie wyróżnień i nagród autorom najlepszych posterów)
1330 – 1430 Lunch
 
Słowa kluczowe Sesji: bezpieczeństwo żywności i środowiska, biotechnologia, ekonomika ochrony roślin, entomologia, fitopatologia, herbologia, integrowana ochrona roślin, metody biologiczne i inne niechemiczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, technika ochrony roślin, zagadnienia prawne, zoologia.