Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

58. SESJA NAUKOWA
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego


58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
odbędzie się w dniach 6–8 lutego 2018 r.

Uroczyste otwarcie Sesji nastąpi 7 lutego 2018 r. o godz. 10.00
w HOTELU REMES & SPA
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

Obrady będą się odbywały
w HOTELU REMES & SPA
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

W przeddzień otwarcia Sesji (6 lutego) odbędzie się Forum Młodych Naukowców.