Środa, 16 lutego 2022 r. Hotel & Centrum Kongresowe IOR – PIB
10:00-14:00
Otwarcie Konferencji Ochrony Roślin – 62. Sesji Naukowej IOR – PIB (Sala A)
14.00–15.00
Przerwa
15:00–15:30
Sesja Posterowa
15.30–18.00
Rolnictwo precyzyjne i nowoczesne narzędzia w ochronie roślin (Sala A)
15:30-18:00
Metody niechemiczne w ochronie roślin (Sala B)
Czwartek, 17 lutego 2022 r. Hotel & Centrum Kongresowe IOR – PIB
08:30–09:30
Sesja posterowa
Sala A
09.00 – 11.30
Panel PIORiN – Innowacje, integracje, współpraca
11.30 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności – zadania realizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14.00 – 15.00
Przerwa
15.00 – 18.10
Panel „Forum Nauka – Doradztwo – Praktyka”
18.10 – 18.30
Podsumowanie Konferencji Ochrony Roślin – 62. Sesji Naukowej IOR – PIB
Sala B
09.00 – 10.10
Fitopatologia
10.10 – 10.20
Przerwa
10.20 – 11.45
Bezpieczeństwo ludzi i środowiska
11.45 – 12.00
Przerwa
12.00 – 14.00
Rolnictwo ekologiczne i ochrona organizmów pożytecznych
14.00 – 15.00
Przerwa

Piątek, 18 lutego 2022 r. Hotel & Centrum Kongresowe IOR – PIB
09.00 – 12.30
Forum Adiuwantów (Sala B)
09.00 – 13.30
Forum Nasienne (Sala A)
Zarejestruj się