Przewodniczący
dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB
 
Z-cy przewodniczącego
prof. dr hab. Marek Mrówczyński

dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
 
Członkowie
dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB

prof. dr hab. Henryk Bujak

mgr Leszek Chmielnicki

mgr Andrzej Chodkowski

dr hab. Renata Dobosz

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

dr hab. Dariusz Drożdżyński

prof. dr hab. Edward Gacek

dr hab. Romuald Gwiazdowski

 prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

prof. dr hab. Michał Hurej

dr hab. Piotr Kaczyński, prof. IOR – PIB

dr Krzysztof Kielak

dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPP

 prof. dr hab. Dorota Konopacka

prof. dr hab. Marek Korbas

prof. dr hab. Andrzej Kotecki

 dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB

 prof. dr hab. Mariusz Kucharski

dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ

dr hab. Małgorzata Łochyńska, prof. IWNiRZ

 prof. dr hab. Bożena Łozowicka

 prof. dr hab. Małgorzata Mańka, członek PAN

 dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB

dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR – PIB

prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

dr hab. Henryk Ratajkiewicz

dr Michał Rokicki

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

 prof. dr hab. Danuta Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Szulc

 prof. dr hab. Cezary Tkaczuk

 prof. dr hab. Marek Tomalak

dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM

prof. dr hab. Paweł Węgorek

prof. dr hab. Zenon Woźnica

Zarejestruj się