Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na jubileuszową 60. SESJĘ NAUKOWĄ Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, która odbędzie się w dniach 11‒13 lutego 2020 roku w Poznaniu. Uroczyste otwarcie Sesji nastąpi 12 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Tematem przewodnim konferencji będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Głównym przesłaniem rezolucji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów.

W przeddzień oficjalnego otwarcia Sesji, w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, odbędzie się forum „NAUKA – SZKOŁY ROLNICZE", podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez IOR – PIB dla szkół rolniczych pt. „Integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia”. Tego samego dnia odbędą się: FORUM NASIENNE, panel dyskusyjny „NAUKA ‒ DORADZTWO ‒ PRAKTYKA” poświęcony problematyce transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej oraz FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW, podczas którego studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań naukowych. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Kolejne dwa dni 60. Sesji Naukowej odbędą się w hotelu Novotel Poznań Centrum, gdzie pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą referaty oraz zaprezentują postery. Autorzy najciekawszych wystąpień będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismach Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.

60. Sesja Naukowa IOR ‒ PIB będzie okazją do poznania najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych. Z pewnością będzie to również okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań.
 

W imieniu Komitetu Naukowego, Programowego i Organizacyjnego
Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB
prof. dr hab. Marek Mrówczyński3
dni
58
referatów
127
posterów
376
autorów


Ważne daty i terminy


10.09.2019
Otwarcie rejestracji on-line, wczesna rejestracja
06.12.2019
Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów i ich streszczeń
20.12.2019
Termin akceptacji zgłoszonych referatów/posterów
10.01.2020
Zakończenie wczesnej rejestracji, rejestracja standardowa
15.01.2020
Publikacja programu Sesji on-line
11–13.02.2020
60. Sesja Naukowa IOR – PIBAktualnościKomunikat 60.Sesji Naukowej

Komunikat 60. Sesji Naukowej jest dostępny do pobrania KOMUNIKAT 1


Forum Młodych Naukowców

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Forum Młodych Naukowców", które odbędzie się 11 lutego 2020 roku, w Centrum Kongresowym - Hotelu IOR", w przeddzień oficjalnego otwarcia 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB.  ZAPROSZENIE


Zniżka na noclegi

Informujemy, że dla uczestników konferencji hotel Novotel Poznań Centrum oferuje zniżkę na noclegi na hasło: 60 Sesja IOR60. Sesja wydarzeniem promującym IYPH

Miło nam poinformować, iż 60. Sesja Naukowa IOR – PIB została wpisana w oficjalny kalendarz wydarzeń promujących ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”. Kalendarz dostępny jest na oficjalnej stronie IYPH: https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/


Ostateczny termin zgłaszania referatów i posterów został przesunięty na
6 grudnia 2019 r.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem oraz streszczeniami wystąpień 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB

PROGRAM

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ


Sponsor główny
Patronat honorowyPatronat medialny