Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA WYSTĄPIEŃ
(referatów / posterów)

Zgłaszanie wystąpień (referatów / posterów) jest dostępne po dokonaniu rejestracji uczestnictwa, dla osób które wybrały w formularzu rejestracji opcję "Zgłoszenie wystąpienia (referatu / posteru)".

Formularz zgłaszania wystąpień pojawi się bezpośrednio po dokonaniu rejestracji uczestnictwa.

Link do formularza zgłaszania wystąpień zostanie również przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rejestracji uczestnictwa.

Każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić maksymalnie: 2 wystąpienia.

Przedłużono termin zgłaszania wystąpień (referatów / posterów)
do dnia 04.12.2017 r.