KOMUNIKATY

01.10.2016 r.
Uruchomiono rejestrację

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 27.11.2016 r.

28.11.2016 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień
 

POWIERZCHNIA REKLAMOWA

Dla zainteresowanych osób i firm zostaną udostępnione odpłatnie powierzchnie reklamowe.
Zgłoszenia należy kierować do Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji IOR – PIB.

Kontakt w sprawie wynajmu powierzchni reklamowych:
Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji
dr inż. Paweł Olejarski
tel.: +48 61 864 91 34

PATRONAT

 

PATRONAT MEDIALNY