KOMUNIKATY

01.10.2016 r.
Uruchomiono rejestrację

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 27.11.2016 r.

28.11.2016 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień
 

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Uroczyste rozpoczęcie
Czwartek, 9 lutego 2017 r.

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań 

Obrady
Czwartek, 9 lutego 2017 r.
Piątek, 10 lutego 2017 r.

Centrum Kongresowe i Hotel IOR,
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

PATRONAT

 

PATRONAT MEDIALNY