Komitet Programowy

CZŁONKOWIE

Dr Krzysztof Kielak
Mgr Andrzej Chodkowski
Mgr Adam Błochowiak
Mgr inż. Wiesława Nowak
Mgr inż. Piotr Godlewski
Mgr inż. Katarzyna Boczek
Mgr Marcin Mucha
Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR – PIB

Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB
Dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. IOR – PIB
Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
Dr hab. Anna Tratwal
Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak