Honorary Committee

MEMBERS

Prof. Kazimierz Adamczewski
Prof. Barbara Adomas
Ph.D. Heliodor Banaszak
Prof. Tadeusz Baranowski
Prof. Iwona Bartkowiak-Broda
M.Sc. Jan Białkowski
M.Sc. Adam Błochowiak
M.Sc. Katarzyna Boczek

Ph.D. Pankracy Bubniewicz
Prof. Tadeusz Caliński
Prof. Wit Chmielewski
M.Sc. Leszek Chmielnicki
M.Sc. Andrzej Chodkowski

Ph.D. Edward Czaplicki
Prof. Zbigniew Dąbrowski
Prof. Adam Dobrzański
M.Sc. Nina Dobrzyńska
Prof. Krzysztof Domaradzki
Prof. Karol Duczmal
Ph.D. Krzysztof Duda
Prof. Edward Gacek
Prof. Stanisław Gawroński
Prof. Jerzy Giebel
Ph.D. Mariola Głazek
Prof. Bogusław Gnusowski
Prof. Anna Goździcka-Józefiak
Prof. Stanisław Ignatowicz
M.Sc. Robert Jakubik
Assoc. Prof. Małgorzata Jeżewska
Ph.D. Ryszard Kamiński
Ph.D. Zdzisław Kaniuczak
Prof. Wojciech Kaniewski
Ph.D. Krzysztof Kielak

Ph.D. Alicja Korcz
Prof. Andrzej Kotecki
Prof. Jan Kozłowski
Prof. Maciej Kuboń
Prof. Seweryn Kukuła
Assoc. Prof. Grzegorz Lemańczyk
Prof. Jerzy Lipa
Prof. Wojciech Lipiński
Ph.D. Franciszek Lisowicz
M.Sc. Tadeusz Łączyński
Prof. Gabriel Łabanowski
M.Sc. Magdalena Maciejewska
Prof. Tadeusz Michalski
Prof. Andrzej Mocek
Ph.D. Marcin Mucha

Prof. Jan Narkiewicz-Jodko
Prof. Jan Nawrot
Prof. Krzysztof Niemczuk
M.Sc. Wiesława Nowak

Prof. Leonard Ogierman
Prof. Remigiusz Olszak
Prof. Tadeusz Pałosz
B.Sc. Adam Paradowski
M.Sc. Barbara Podgórska
Prof. Marian Podstawka
Prof. Henryk Pospieszny
Prof. Stefan Pruszyński
Prof. Jerzy Pudełko
Prof. Maria Rataj-Guranowska
Prof. Henryka Rola
Assoc. Prof. Janusz Rosada
Ph.D. Marian Ruszkowski
Ph.D. Anna Skorupska
Prof. Piotr Sobiczewski
M.Sc. Stanisław Stobiecki
Ph.D. Wacław Strobel
Prof. Artur Hugo Świergiel
M.Sc. Mariusz Tatka
Ph.D. Marek Urban
B.Sc. Henryk Wachowiak
Ph.D. Marek Wachowiak
Prof. Wojciech Wakuliński
Prof. Zbigniew Weber
Prof. Kazimierz Wiech
Prof. Barbara Wilkaniec
Ph.D. Stefan Wolny
Prof. Zenon Woźnica
Prof. Barbara Wiśniowska-Kielian
Prof. Jadwiga Ziemnicka