Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR – PIB, Przewodnicząca 
dr inż. Grzegorz Pruszyński, Z-ca Przewodniczącej

dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
dr hab. Anna Tratwal
dr inż. Małgorzata Maćkowiak
dr Piotr Kaczyński
mgr inż. Jakub Danielewicz
mgr inż. Hanna Kazikowska
mgr inż. Magdalena Roth
mgr Izabela Hrynko
mgr Szymon Konarski
mgr Jarosław Lubczyński
mgr Anna Pukacka
mgr Ewelina Świgoń