Miejsce i data

6–8 lutego 2018 r.

HOTEL REMES & SPA
ul. Parkowa 48
64-330 Opalenica

Wiadomości

20.09.2017 r.
Otwarcie rejestracji

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 04.12.2017 r.

05.12.2017 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Bożena Łozowicka, Przewodnicząca
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Z-ca Przewodniczącej
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Wojciech Budzyński, dr h. c. multi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 
prof. Santiago F. Elena
Uniwersytet  w Walencji, Walencja, Hiszpania
 
prof. dr hab. Bogusław Gnusowski
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 
prof. dr hab. Stanisław Karpiński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 
prof. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Małgorzata Korbin
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 
prof. dr hab. Jan Kozłowski
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Ryszard Kozłowski, dr h. c.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
 
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

prof. dr hab. Jan Nawrot
emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Henryk Pospieszny
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Stefan Pruszyński, dr h. c.
emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. Abay Sagitov
Instytut Ochrony Roślin i Kwarantanny, Almaty, Kazachstan
 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
dr Sergey V. Soroka
Instytut Ochrony Roślin, Pryłuki, Białoruś
 
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Marek Tomalak
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
 
prof. dr hab. Paweł Węgorek
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań