KOMUNIKATY

01.10.2016 r.
Uruchomiono rejestrację

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 27.11.2016 r.

28.11.2016 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień
 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Danuta Sosnowska – Przewodnicząca
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk – Z-ca przewodniczącej

Członkowie:
prof. dr hab. Marek Korbas
prof. dr hab. Małgorzata Korbin
prof. dr hab. Jan Kozłowski
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
prof. dr hab. Małgorzata Mańka
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Henryk Pospieszny
prof. dr hab. Stefan Pruszyński
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
prof. dr hab. Marek Tomalak
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr hab. Paweł Bereś, prof. nadzw.
dr hab. Mariola Głazek, prof. nadzw.
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw.
dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw.
dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw.
dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw.
 

PATRONAT

 

PATRONAT MEDIALNY