Informacje dla wystawcówDLA ZAINTERESOWANYCH OSÓB I FIRM ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE ODPŁATNIE POWIERZCHNIE REKLAMOWE.


Kontakt w sprawie wynajmu powierzchni reklamowych:

mgr inż. Jakub Danielewicz
tel.: +48 61 864 9101
e-mail: J.Danielewicz@iorpib.poznan.pl